Underlätta lärandet

När man har svårighet med matematiken, som barn eller som vuxen finns det olika sätt att underlätta lärandet på. Som vuxen kan det ofta vara så att man arbetar med självständigt och då kan en lättare lärobok vara bra, medan barn och ungdomar kan behöva extra resurser i skolan.

Läxhjälp hemma

Ibland behövs mattehjälp om läxorna är svåra. Många skolor har fått kritik för att de ger för svåra matematikläxor, och att barnen inte klarar av dem. I många familjer kan det också vara så att föräldrarna inte kan matematik så bra och alla har varken råd eller vilja att anlita läxhjälp.

Extra resurs i klassrummet

En extra resurs i klassrummet kan vara bra om några elever har större svårigheter för matematik. Då kan den extra resursen lägga ner mer tid på att förklara saker mer ingående utan att det inverkar på de andra eleverna.

Lättare läroböcker

Det finns lättare läroböcker för alla elever som studerar matematik, det gäller både grundskoleelever, gymnasieelever och elever på vuxenskola. På så sätt kan även de som har större svårigheter lära sig i sin takt utan att känna sig stressade. Eleverna kan sedan prova på svårare tal på stenciler om de vill och är redo för det.

Leave a Comment