Dyskalkyli

Vissa personer har svårt för matematik, andra tycker att det är tråkigt. Så finns det personer som också har diagnostiserade svårigheter. Det är kanske inte alla som hört talas om dyskalkyli men det finns faktiskt.

Vad är dyskalkyli?

Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till dyslexi. Man kan ha svårt för siffror, man kanske inte ser mönstret i matematiska uträkningar, multiplikationstabellen kan vara omöjlig att lära sig med mera.

Få reda på mer om dyskalkyli

Hos Vårdguiden kan man lära sig mer om dyskalkyli. Där kan man också läsa mer om hur en testning går till och var man kan göra en sådan för att så en diagnos. Just att få en diagnos kan hjälpa till om lärare i en skola påstår att eleven bara latar sig istället för att jobba på lektionerna. Kanske kan eleven helt enkelt inte matematiken.

Kan man bli frisk?

Man blir inte plötsligt frisk från dyskalkyli men man kan träna och bli bättre på att lösa matematiska problem. Det är viktigt att man får arbeta i lugn och ro, och att det finns stöd när det blir jobbigt. Att skälla på en elev som har dyskalkyli kommer inte att göra saken bättre.

Leave a Comment