Vad gör man på lektionerna?

Exakt vad man gör på lektioner i fysik kan variera men i tidningar som SVD kan man läsa om vad fysik innebär för mänskligheten. Att fysiken har stor roll i samhället kan man inte bortse från och det är viktigt att eleverna hänger med i utbildningen.

Experiment med ljus

Ljus av olika slag, strålning, våglängder med mera hör hemma inom fysik och undervisning i ämnet. Man kan till exempel tända olika typer av lampor och låta eleverna mäta hur långt de lyser, vilket ljusstyrka i lumen de har med mera.

Ljudliga laborationer

Inom fysik kan man också laborera med ljud. Man kan till exempel ha en signalpistol och gå upp på ett berg längre bort medan eleverna står på platt mark. Uppgiften för eleverna är sedan att ta ett tidtagarur och klicka igång det när skottet hörs, samt stänga av det när de ser ljuset. Man kan också titta på hur ljud fungerar under vatten eller liknande.

Vikt och mått

Olika rymd, vikt och mått är också en del av fysiken och det kan vara intressant att se hur saker fylls olika snabbt, hur vikter skiljer sig mellan olika varor och så vidare. Man kan också titta på hur olika ämnen rör sig i ett fyllt kärl eller vad som händer när kärlet börjar bli fullt.

Teoretisk fysik

Det finns läroböcker även inom ämnet fysik och det är även bra om eleverna får möjlighet att använda sig av teoretisk fysik. På så sätt får man arbeta bara med lästa instruktioner vilket kan vara bra att kunna.

Leave a Comment