Laborativa material för matematiker

Matematik är ett ämne som ofta skapar debatt och många människor identifierar sig som antingen bra eller dåliga på matematik. I själva verket handlar matematik om något så enkelt som hjärngymnastik och det finns en hel del tips på enkla och laborativa material som stimulerar både hjärnan och matematikintresset. Läs mer här!

Enkla material som främjar matematikinlärningen

Det finns hyllmeter med pedagogisk litteratur som ingående förklarar hur skolan kan och bör göra ämnet matematik till något som eleverna inte bara har nytta av i framtiden utan också älskar. Det kanske enklaste materialet av alla är kollegieblock, vilket ofta beskrivs som matematikerns favoritmaterial. Då pratar vi naturligtvis om rutat kollegieblock, men det finns självklart även linjerat eller block utan några linjer överhuvudtaget. Varför är kollegieblock matematikerns bästa hjälpmedel? Svaret på frågan är problemlösning. Att skriva ner problemet och definiera dess olika steg för att komma fram till den korrekta lösningen är själva matematikens kärna. Här följer några exempel på laborativa material för matematiker:

  • Kollegieblock
  • Räknehäften
  • Linjal
  • Penna
  • Tallinjer
  • Abakus
  • Miniräknare
  • Räkneblock

Listan kan göras nästan hur lång som helst, men faktum kvarstår att de flesta matematiker föredrar något så enkelt som rutat kollegieblock och blyertspenna. När det gäller matematik i skolan är det en pågående debatt kring vad barn behöver där det lustfyllda lärandet står i centrum. Då frångår man gärna det rutade kollegieblocket och traditionella räknetal till förmån för vardagsmatematiken som kan räknas precis där du är.

Vardagsmatematik

Det blir allt vanligare med digitala hjälpmedel i skolans värld och här är matematiken inget undantag. De flesta elever får numera tillgång till en skoldator där de räknar problemlösning på nätet. Många lärare vurmar för vardagsmatematiken och menar att det underlättar för elever att arbeta med tal som de faktiskt behöver och som känns aktuella i deras vardag. Att skriva perfekta siffror som passar in i rutan i kollegieblocket är inte längre lika viktigt som det var förr i tiden. Det viktigaste är att du förstår det du gör och känner att du kan ha nytta av den matematik du lär dig i skolan.

Lära för livet

I skolans värld ska undervisningen utgå från det individuella barnets behov och faktum är att många barn kämpar med matematik. För de elever som behöver extra stöd finns det material att hämta inom specialpedagogikens område där det mesta handlar om att konkretisera problem och skapa tydliga talbilder. Det hela handlar om att lära för livet och oavsett om du identifierar dig som bra eller dålig på matematik kommer du att uppskatta något så enkelt som ett kollegieblock när du lägger upp månadens budget. Vi är alla matematiker och matematiken behövs i samhället för att kunna betala räkningar, handla i affären eller räkna ut vilken ränta som är mest fördelaktig på det nya bolånet. Laborativa material för livets alla matematiker hittar du på officedepot.se.

Leave a Comment