Matematik och tandvård

Matematik och tandvård, finns det verkligen en koppling där? Ja, faktiskt. För att patienterna ska kunna få en god tandvård är matematik en väldigt viktig del. Både i själva utförandet av tandvården och i att se till att praktiserande tandläkare har rätt verktyg i arbetet.

Södertandläkarna skapar perfekt matematiskt uträknade tandimplantat som ger en anpassad protetisk rekonstruktion av dina tänder. Via en operation kan titan fästas i käkbenet, där de nya tänderna sedan skruvas fast. Resultatet blir permanent nya och naturliga tänder, som är mycket närstående de ursprungliga tänderna i utseende och funktion. Allt detta har gjorts möjligt med hjälp av matematiska uträkningar.

Matematik nödvändigt inom många yrken

Att använda matematik inom olika yrken är mer vanligt än många tror. Miniräknare är förstås vanligt förekommande på kontor, inom ekonomiska yrken och inom utbildning. I grundskolan är det obligatoriskt att lära sig matematik och det finns även som tillval på gymnasiet. Men inom flera yrkesgrupper är det nödvändigt med en lång och god utbildning inom matematik för att undvika skador eller allvarliga samhällsproblem. Apotekare arbetar med att förbereda mediciner och behöver då ha goda matematiska kunskaper, då de måste dosera medicinen rätt. Om ett barn får fel mängd medicin i förhållande till sin vikt kan resultatet bli livshotande.

Implantat positivt för tandhälsan

När svenska forskare undersökte tandstatus hos äldre personer som hade fått tandimplantat visade det sig att tandköttet kring deras implantat var friskare än runt deras naturliga tänder. De äldre personerna i studien hade stort behov av att få daglig assistans och behövde hjälp med att borsta sina tänder två gånger varje dag. Implantaten fungerade alltså väl även för äldre som inte själva klarar av att sköta munhygienen, och personerna i studien var även nöjda med tandimplantaten.

Matematiska modeller för tandimplantat

Genom att optimera tandimplantat går det att förbättra livskvaliteten för patienterna och den kliniska prestandan. Behandlingskostnaderna reduceras och behovet av djurstudier minskar. Idag är det fler än 240 miljoner människor som saknar minst en tand, om man ser till Nordamerika, Japan och Europa. En del patienter är helt tandlösa. Enligt det nuvarande behandlingsprotokollet för tandimplantat ska dessa inte belastas förrän en viss tid efter operationen genomförts. Beslutet kring om implantaten kan belastas vilar på två beslutsgrunder. Hit hör det vridmoment som genomförs när tandimplantatet skruvas fast i benet, och implantatets resonansfrekvens. Men en annan viktig faktor är gränszonen som finns mellan implantatet och dess omgivande ben, där hållfastheten är mycket viktig.

I olika djurstudier har man på senare tid kunnat se att hållfastheten kan förbättras en hel del genom att man ger implantatytan en särskild mikrotopografi. För att optimera denna har stora forskningsinsatser genomförts. Med hjälp av matematiska uträkningar har det gått att ge tekniska parametrar till mikrotopografin och korrelera dessa värden i djurstudier, i förhållande till den förankringshållfasthet som observerats. Med en sådan studie går det att extrahera information för att optimera tandimplantaten, och en matematisk modell utvecklas som kan användas för att i dator se hur benet kring tandimplantaten kommer påverkas av beroende av implantatdesign, benanatomi, mikrotopografi och kirurgisk teknik. Här kan vi se hur matematik används för att förbättra människors hälsa och välmående i stora delar av samhället.

Leave a Comment