Matematik på arbetet

I dag är det inte alls ovanligt att man använder sig av matematik i arbetet. I många fall finns miniräknare och andra verktyg till hjälp men man bör trots allt ha koll på hur man ska räkna ut saker för att det ska bli rätt.

Yrkesgrupper som måste kunna matematik

Inom flera yrkesgrupper används matematik i olika form ständigt. I vissa fall kan en felräkning vara av mindre betydelse, i andra fall är den livsviktig. Det beror lite på vad man arbetar med. Här tar vi upp ett par yrken där det ställs mer eller mindre krav på att man ska kunna basmatematik, och kanske även ha utbildning inom matematik för att man ska kunna få jobbet.

Kassapersonal

Som kassapersonal i butik förlitar man sig i regel på att kassa-apparaten ska räkna ut hur mycket en person ska betala, och hur mycket man ska ge i växel. Men så kommer situationer då den inte fungerar. Ibland kan det också vara så att man slagit in en siffra som kunden betalar med i kontanter och så plötsligt lämnar kunden fram ett antal småpengar. Då måste man själv kunna göra en snabb överslagsräkning kring hur mycket kunden ska ha tillbaka när småpengarna läggs till den summa kunden betalar. Det är inte alltid så lätt som det kan låta som.

Apotekare

Som apotekare är det i dag inte lika vanligt att man bereder mediciner men det kan trots allt vara bra att kunna matematik. Man behöver till exempel titta på om en medicindosering ser vettig ut. Ibland kan en kund också fråga kring ur mycket man ska ge av en tablett när det gäller till exempel barnmediciner. Där anges doseringen sett till barnets vikt och då bör man kunna räkna ut doseringen när man får reda på hur mycket barnet väger.

Veterinärer

Som veterinär räknar man ut djurs läkemedelsdoser sett till djurets vikt. Man får inte ge för mycket eller för lite. Om det i bipacksedeln anges att djuret ska ha 0,5 ml per kilo måste man till exempel veta hur mycket medicin en häst på 250 kilo ska ha.

Revisorer

Som revisor hanterar man andra företags ekonomi och där behöver man självklart ha koll på matematik när man lägger ihop siffrorna. En miniräknare är bra att ha men huvudräkning är ett måste att kunna.

Leave a Comment