Matematik i skolan

I skolan förekommer matematik som ett av huvudämnena. I grundskolan är matematik obligatoriskt, och det förekommer även på gymnasiet även om man där kan välja att läsa program med mer eller mindre matematik. På högskolan finns det bara vissa linjer som innehåller någon form av matematisk undervisning, på andra behöver man inte studera matematik alls.

Hur ska undervisningen bedrivas?

När det gäller undervisning i matematik finns det beskrivet hur skolans elever ska uppfylla olika kunskapskrav inom matematik i olika årskurser. Hur undervisningen ska bedrivas måste skolan bestämma över. Om det visar sig att flera elever inte klarar kraven kan det vara ett tecken på att skolan inte bedriver undervisningen på rätt sätt och då kan skolan föreläggas med besked om att förbättra sina rutiner. Om så inte sker kan skolan få stänga.

Undervisning i grupper

Ibland kan det vara väldigt bra för eleverna att undervisas i mindre grupper. Då kan eleverna få mer undervisning och det går att ge varje elev mer tid. Många elever kan också vara rädda för att räcka upp handen för att svara på frågor, eller rent av till och med för att be om hjälp. Då kan det vara en lättnad om gruppen inte är större än något tiotal elever. I en mindre grupp blir det också lättare att genomföra gruppuppgifter och ofta blir det även tystare i klassrummet vilket kan underlätta både för lärare och elever.

Välja läroböcker

När man ska undervisa i matte, oavsett vilken årskurs det handlar om, måste man hitta lämpliga läroböcker. Man kan förvisso använda sig av enstaka stenciler men böckerna innehåller ofta bra förklaringar och flera uppgifter som hjälper barnet att koma framåt med sitt matematiska kunnande. Det finns läroböcker från flera olika tillverkare, en del av dem är mer lättlästa medan andra är mer avancerade. Det finns också läroböcker som är specialiserade på vissa ämnen medan andra är allmänna och räknar in alla räknesätt, från addition till subtraktion och multiplikation. Som lärare kan det vara klokt att titta på flera olika böcker för att se vilken eller vilka som kan passa den klass man ska undervisa i.

Praktisk matematik

Istället för att bara använda sig av teoriböcker kan det också vara nyttigt för eleverna att träna med praktisk matematik. Använd kulor, klossar, kulramar och pennor för att skapa roliga mattegåtor där eleverna kan träna på att flytta föremål så det blir rätt antal saker i varje hög. Man kan också vara utomhus och leka olika lekar med matematiktema. Låt barnen ställa sig i sifferordning från vem som fyller år när i månaden, ställ den längsta sist, ställ matematiska frågor och låt barnen gå till rätt hörn av en fotbollsplan, ordna tipspromenad eller hitta på annat kul.

Leave a Comment