Skapa intresse för matematik och fysik

Vissa ämnen är mer svårtillgängliga än andra, oavsett om vi önskar att det var annorlunda. Matematik och fysik tillhör dem som ofta används som exempel på det som upplevs som svårt, trots att det finns massor av intressanta saker som händer inom de områdena. Med en informationsfilm kan det vara lättare att nå ut till människor du annars har svårt att komma i kontakt med.

Rätt form för informationen

Det viktiga är inte alltid vad som sägs utan hur du säger det. Förmedlar du inte det du vill ha sagt på ett sätt så att människor lyssnar kommer de inte inse att det är något viktigt eller intressant du säger. Därför har det stor betydelse att välja en form som är lättillgänglig, speciellt när det rör ett ämne som många tycker är svårt och krångligt. Idag verkar det som att en informationsfilm ofta kan vara det bästa alternativet. Det är lättare att dras in i en film och fortsätta titta, än att läsa vidare i en text. I en informationsfilm kan allt justeras och anpassas, informationen kan kombineras med rörlig bild, stillbilder och kombinationer och texten kan läsas in av en behaglig berättarröst, vilket kan göra att fler tar till sig det som sägs.

Det är svårt att skapa intresse

Gång på gång visar forskningen att det är svårt att skapa intresse för matematik hos elever, nästan oavsett vilken åldersgrupp det rör sig om. Smarta verktyg och metoder tas fram, men inget verkar vara riktigt tillräckligt. För fysiken ser det inte bättre ut, även där görs olika sorters insatser för att skapa intresse och för att fysiken ska kännas angelägen och mänsklig. Det finns inte mycket som talar för att intresset är större hos vuxna än hos eleverna och kanske är det så det måste se ut. Vi kanske behöver en mängd olika insatser för att visa att ämnena är intressanta, viktiga och att de har stor betydelse.

Varför en informationsfilm?

Bland alla andra metoder, verktyg, appar, idéer och satsningar kan en informationsfilm framstå som något otillräckligt och litet. Men om du tänker att alla olika insatser tillsammans kan göra skillnad så kanske du kan se informationsfilmen som ett litet strå till stacken. Och även om du inte har någon ambition att förändra samhället kan informationsfilmen vara den form du behöver använda för att nå ut – vilket du kan behöva göra oavsett vilket område du arbetar inom. Att arbeta med matematik och fysik kan vara att arbeta i motvind, åtminstone när det gäller att nå ut till de som skulle kunna vara intresserade. Det bästa är att faktiskt acceptera att så är fallet och att anpassa metoderna efter det. Är en informationsfilm den form som flest kan vara öppna för så är det vad du borde använda.

Leave a Comment