Måste man ha godkänt?

När det gäller skolämnen är det såklart bra att ha godkänt. Men måste man ha godkänt i till exempel fysik?

Var hittar man kraven?

Hos Skolverket kan man läsa mer om vad som faktiskt gäller för att man ska kunna få godkänt i de olika ämnena. Om man som elev har svårt att förstå varför en lärare gjort en viss bedömning kan det vara klokt att prata med denne och be att läraren förklarar hur man ska nå målen.

Om man inte når målen

Ibland kan det vara så att man inte når målen och att man vet varför. Är det en bit kvar på terminen kan man ibland rädda betyget, andra gånger får man helt enkelt acceptera att man inte blir godkänd i fysik.

Söka vidare utbildning utan betyg

Om man inte blir godkänd i fysik är det inte hela världen. Ofta kan man söka vidare till ny utbildning, men inom vissa områden krävs det att man har godkänt inom fysik. Är det ett högskoleprogram man ska ansöka till kan man antingen läsa ett basår och få godkänt, eller så läser man upp betygen på till exempel Komvux eller annan utbildning för vuxna.

Leave a Comment