Matematik och tandvård

Matematik och tandvård, finns det verkligen en koppling där? Ja, faktiskt. För att patienterna ska kunna få en god tandvård är matematik en väldigt viktig del. Både i själva utförandet av tandvården och i att se till att praktiserande tandläkare har rätt verktyg i arbetet. Södertandläkarna skapar perfekt matematiskt uträknade tandimplantat som ger en anpassad … Read moreMatematik och tandvård