Laborativa material för matematiker

Matematik är ett ämne som ofta skapar debatt och många människor identifierar sig som antingen bra eller dåliga på matematik. I själva verket handlar matematik om något så enkelt som hjärngymnastik och det finns en hel del tips på enkla och laborativa material som stimulerar både hjärnan och matematikintresset. Läs mer här! Enkla material som … Read moreLaborativa material för matematiker